BCP là gì?

Hình thành tháng 10.2018, Business Chatting Program (BCP) là một chương trình trao đổi cơ hội làm ăn B2B giữa các doanh nghiệp nghiêm túc Việt - Nhật và mở rộng ra khu vực Châu Á được tổ chức trên ứng dụng chat bảo mật Chatwork Nhật Bản.

Cơ hội làm ăn bao gồm: các nhu cầu mua, bán nguồn nguyên vật liệu; hàng hoá - dịch vụ; trang thiết bị, nhân lực gia công,… đến các đối tác đầu tư, phân phối, liên kết mở rộng thị trường từng địa phương

Sau 2 năm, chương trình hình thành được cộng đồng hơn 1300 doanh nghiệp tham gia với hơn 1100 cuộc trao đổi giữa 2 bên.

BẢNG GIÁ

ĐĂNG KÝ NGAY

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

NHU CẦU HỢP TÁC

Nhật, Việt, Anh, Đài 

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Tiếng Bản Ngữ

Cập nhật hồ sơ
thông qua Điều phối viên

TÀI KHOẢN CHATWORK
FREE PLAN (GÓI MIỄN PHÍ)

DỊCH VỤ CỘNG THÊM 
(Tính phí theo nhu cầu)

Dựng video giới thiệu doanh nghiệp / sản phẩm

Thiết kế tài liệu / hồ sơ doanh nghiệp

Giới thiệu doanh nghiệp
tại Fanpage và Website

Thông báo nhu cầu doanh nghiệp vào cộng đồng doanh nghiệp Việt - Nhật - Đài

Mỗi nhu cầu 1 lần

MARKETING B2B

Nhận demand mới

Trong nhóm chung, mỗi ngày

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

5 đối tác

 Tham dự sự kiện kết nối offline
 (do BCP và đối tác tổ chức)

MIỄN PHÍ

BCP STARTER

NÂNG CẤP

vnđ/month

BCP PREMIUM

825,000

Đề xuất kết nối bởi Điều phối viên BCP

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

 NHU CẦU HỢP TÁC

Nhật, Việt, Anh, Đài, Thái 

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Nhật, Việt, Anh, Đài, Thái 

Biên dịch viên tự động

4 nhóm chat

Hiển thị VIDEO

Quyền cập nhật hồ sơ trực tiếp 

Xem thêm về gói Business Plan

TÀI KHOẢN CHATWORK
BUSINESS PLAN (GÓI THƯƠNG MẠI)

DỊCH VỤ CỘNG THÊM
(Tính phí theo nhu cầu)

Dựng video giới thiệu doanh nghiệp / sản phẩm

Thiết kế tài liệu / hồ sơ doanh nghiệp

Trong nhóm riêng, trước khi công khai demand

Nhận demand phù hợp

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Không giới hạn

Hướng dẫn làm việc hiệu quả với doanh nghiệp Nhật Bản

ƯU TIÊN tham dự sự kiện kết nối offline
(do BCP và đối tác tổ chức)

MARKETING B2B

Quảng cáo nhu cầu đến thị trường nước ngoài (đối với nhu cầu công khai)

Gửi nhu cầu trực tiếp đến từng đối tác tiềm năng

Mỗi nhu cầu 3 lần

Thông báo nhu cầu doanh nghiệp vào cộng đồng doanh nghiệp Việt - Nhật - Đài

NÂNG CẤP

vnđ/month

BCP ELITE

4,150,000

TÀI KHOẢN CHATWORK
BUSINESS PLAN (GÓI THƯƠNG MẠI)

Xem thêm về gói Business Plan

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

NHU CẦU HỢP TÁC

Nhật, Việt, Anh, Đài, Thái 

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Nhật, Việt, Anh, Đài, Thái 

Biên dịch viên tự động

4 nhóm chat

Hiển thị VIDEO

Quyền cập nhật hồ sơ trực tiếp

KẾT NỐI GIAO THƯƠNG

Cam kết

Ít nhất 5 đối tác /năm đến không giới hạn

ƯU TIÊN tham dự sự kiện kết nối offline
(do BCP và đối tác tổ chức)

Hướng dẫn làm việc hiệu quả với doanh nghiệp Nhật Bản

DỊCH VỤ CỘNG THÊM
(Tính phí theo nhu cầu)

Dựng video giới thiệu doanh nghiệp / sản phẩm

Thiết kế tài liệu / hồ sơ doanh nghiệp

MARKETING B2B

Quảng cáo nhu cầu đến thị trường nước ngoài (đối với nhu cầu công khai)

Gửi nhu cầu trực tiếp đến từng đối tác tiềm năng

Mỗi nhu cầu 3 lần

Thông báo nhu cầu doanh nghiệp vào cộng đồng doanh nghiệp Việt - Nhật - Đài

Trong nhóm riêng, trước khi công khai demand

Nhận demand phù hợp

Đề xuất kết nối bởi Điều phối viên BCP

※ Tất cả giá hiển thị không bao gồm thuế.

※ Giá chỉ áp dụng cho doanh nghiệp đã đăng ký giấy phép hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam

MATCHING ASSISTANT

Thành viên BCP active thường kết nối và tham gia trò chuyện matching khoảng 20 - 30 đối tác tiềm năng / năm

Trao đổi không giới hạn
Tăng đối tác tiềm năng

Doanh nghiệp có hơn 100 nhóm trò chuyện mà vẫn quản lý được quá trình làm việc với từng đối tác kéo dài hơn 2 năm với đầy đủ nội dung thương thảo, hợp đồng,...

Quản lý 100+ cuộc làm việc Duy trì trong nhiều năm

Người nghỉ việc không ảnh hưởng đến quá trình thương thảo với đối tác. Người phụ trách mới nhanh chóng bắt kịp tiến trình! Quản lý từ 5,10 đến hàng trăm đối tác, cung ứng vẫn rất chi tiết

Quản lý nhân viên
An toàn dữ liệu

Bất kỳ hợp tác nào, nhân viên nào đã phụ trách, mua bán đến đâu,… dù đã trao đổi quá lâu đều có thể tìm lại từng chi tiết để tiếp tục câu chuyện làm ăn! 

Tìm lại dữ liệu 
Bất kể thời gian!

Chat có hệ thống giúp thông suốt thông tin và phối hợp nhiều phòng ban một cửa và đồng bộ (Từ thu mua, kỹ thuật đến kế toán, pháp lý và Giám đốc có thể giám sát toàn bộ)

Áp dụng phương thức HORENSO
Truyền thông hiệu quả kiểu Nhật!

NÂNG CẤP NGAY

Chuyển đổi tài khoản Chatwork từ Free lên Business

Gỡ bỏ giới hạn trao đổi với đối tác

và thay đổi cách thức tổ chức & làm việc chuyên nghiệp theo 5 nghiệp vụ

Copy right © 2020 Chatwork. All Rights Reserved.

Terms and Conditions

GỬI

Tầng 3, Tòa nhà Vina Giầy, 180-182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh.

+84767673182

Business Chat VN - JP ビジネスチャット

Hoàn thành Phiếu đăng ký này có nghĩa là bạn đã đồng ý và sẽ tuân thủ các điều khoản và chính sách của Chương trình Business Chatting Program.
https://chatwork.vn/vi/terms-conditions/